Onze filosofie

Technologie 

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het leren omgaan met computers, tablets en smartphones vergt van de meesten van ons wel enige inspanning. Het Internet met haar vele toepassingen kan vooral voor senioren een oplossing bieden bij het onderhouden van contacten met de buitenwereld. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, maar daarom is het belangrijk om u hierbij op weg te helpen. 

technologie

Verbinden 

Het woord verbinden heeft vele betekenissen. Met iets of iemand contact maken is één van de vele definities. Het belang van sociale contacten mag niet onderschat worden. Wij vinden het daarom van belang deze contacten te stimuleren en verder op te bouwen en te verstevigen.

verbinden

Combineren 

De Senioren Computerclub Koningshof probeert de hierboven genoemde aspecten “Technologie”en “Verbinden” met elkaar te combineren door enerzijds voor de leden o.a. workshops te organiseren, zodat de kennis op computergebied wordt vergroot en anderzijds het geven van gelegenheid elkaar te ontmoeten waardoor de sociale contacten kunnen worden gestimuleerd.

Ons bestuursteam

 ikInge Krijgsman - voorzitter  fhFerry v.d. Heuvel - secretaris
nrNel Romsom - penningmeester hhHugo v.d. Hoest - coördinator technische zaken
pd-2Pim Dekker - coördinator workshops rbRianne van Beek - assistent coördinator workshops
jzJoke van Zalingen - notulist
Lief en Leed

In het kader van de activiteit “Lief en Leed” worden leden bezocht door onze vrijwilligster Lidy Veliscek. Door aan deze activiteit meer aandacht te geven probeert de vereniging lief en leed zo goed mogelijk met elkaar te delen waardoor de sociale betrokkenheid kan worden verbeterd. 

lief-en-leed-harten-465x239

Heugelijke gebeurtenissen en nare voorvallen die een lid kunnen overkomen, willen we dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Het bestuur is niet automatisch van alle voorvallen op de hoogte. Daarom wordt u uitgenodigd om – indien u bekend bent met een dergelijk situatie – dit te melden aan een van de commissieleden.

 

Vrijwilligers
De taken van onze vrijwilligers kunt u als volgt omschrijven:
  • Ophalen van apparatuur
  • Aansluiten van het netwerk
  • Aansluiten van stroomkabels
  • Klaarzetten van laptops e.d.
  • Toezicht houden op de SCK middelen
  • Het assisteren bij docenten
  • Hard-  en softwarematig bijstaan van SCK leden 
  • Administratieve ondersteuning
  • Opruimen 

28555 U ziet het ..... op de clubdagen is meer dan genoeg te doen......
Aan iedereen die ons hier al mee helpen of hierin gaan steunen..... 

alvast bedankt!

U bent van harte welkom.
Inloop

Wanneer de computer traag is of raar doet; als het internet het niet doet en voorts e-mails niet meer kunnen worden verzonden c.q. kunnen worden ontvangen, adviseren wij u tijdens deze inloopmiddag bij ons langs te komen. 


inloop

 

Ook voor het overzetten van oude LP's, cassettebandjes, dia's en/of videobanden op cd, dvd of usbstick kunnen de leden deze middag bij ons terecht. Wij proberen dan samen met u deze computerproblemen tot een oplossing te brengen.

De inloopmiddag vindt tijdens het workshopseizoen plaats op elke dinsdagmiddag. Gedurende het seizoen is er iedere laatste dinsdagmiddag van de maand een medewerker van het bedrijf PC Maasland aanwezig die u kan adviseren over een nieuw aan te schaffen PC, laptop of tablet of een deskundig advies kan geven over een noodzakelijk uit te voeren reparatie van uw computer. 

Tijdens de vakantieperiode is er 1 inloopmiddag per maand. De data hiervoor worden eind mei van ieder jaar bekend gemaakt. Dus mocht u er met de computer niet meer uit komen, kom dan even langs en maak bij voorkeur een afspraak via enilnokcs.[antispam].@outlook.com

Bijeenkomsten

Naast de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden er ook enkele zogenaamde themabijeenkomsten gehouden.


themamiddag2

 


Tijdens deze themabijeenkomsten sck thema's zullen verschillende actuele onderwerpen met een korte presentatie worden belicht. 
Na de presentatie van een themabijeenkomst wordt er gelegenheid gegeven om met elkaar en het bestuur hierover van gedachten te wisselen. Opbouwende kritiek over de activiteiten van SCK en ideeën zijn hierbij van harte welkom. 
Onder het genot van een drankje willen wij op deze manier de leden de gelegenheid bieden om ook de sociale contacten te verstevigen.