Over Ons

Onze vereniging draagt de naam "Senioren Computerclub Koningshof" (SCK) en is opgericht op 3 januari 2005. De vereniging stelt zich ten doel de kennis over en het gebruik van computers en computerprogramma’s, in de meest ruime zin, bij haar leden te bevorderen. Er wordt naar gestreefd deze doelstelling te bereiken door het geven van:

Voorlichting en informatie;
Workshops;
Gelegenheid tot het uitwisselen van ervaring;
Ondersteuning en advisering aan haar leden;
De mogelijkheid andere activiteiten te ondernemen, die voor de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.
De vereniging is gevestigd op het adres van Theater Koningshof, Uiverlaan 20 in Maassluis. De workshops en bijeenkomsten vinden op deze locatie plaats.

Alles over onze vereniging, over lid worden en onze activiteiten kunt u op deze website vinden.