Onze filosofie

TECHNOLOGIE is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.


Het leren omgaan met computers, tablets en smartphones vergt van de meesten van ons wel enige inspanning. Het Internet met haar vele toepassingen kan vooral voor senioren een oplossing bieden bij het onderhouden van contacten met de buitenwereld. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, maar daarom is het belangrijk om u hierbij op weg te helpen.


VERBINDEN heeft vele betekenissen. Met iets of iemand contact maken is één van de vele definities.


Het belang van sociale contacten mag niet onderschat worden. Wij vinden het daarom van belang deze contacten te stimuleren en verder op te bouwen en te verstevigen.


De Senioren Computerclub Koningshof probeert de hierboven genoemde aspecten “Technologie”en “Verbinden” met elkaar te COMBINEREN door enerzijds voor de leden o.a. workshops te organiseren, zodat de kennis op computergebied wordt vergroot en anderzijds het geven van gelegenheid elkaar te ontmoeten waardoor de sociale contacten kunnen worden gestimuleerd.

Ons bestuursteam

 • >Inge Krijgsman.

  Voorzitter

  Inge Krijgsman
  Voorzitter
 • Ferry vd Heuvel- de Jonge

  Secretaris

  Ferry vd Heuvel- de Jonge
  Secretaris

 • Nel Romsom

  Penningmeester

  Nel Romsom
  Penningmeester
 • Pim Dekker

  Coördinator workshops

  Pim Dekker
  Coördinator workshops

 • Hugo van der Hoest

  Technische zaken

  Hugo van der Hoest
  Technische zaken
 • Rianne ter Beek

  Ass. coördinator workshops

  Rianne ter Beek
  Ass. Coördinator workshops

 • Joke van Zalingen

  Notuliste

  Joke van Zalingen
  Notuliste
Hoe word ik lid

Leden van de vereniging moeten tenminste de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.
Voor partners van leden die jonger zijn dan 50 jaar geldt deze regel niet. Het jaar waarover contributie moet worden betaald is gelijk aan het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 20,-- per kalenderkwartaal en wordt per automatische incasso afgeschreven. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van een kalenderkwartaal dan zal de contributie voor dat kalenderkwartaal gedeeltelijk worden berekend en wel vanaf het moment dat het lidmaatschap is aangegaan. Het deelnemen aan workshops is bij het lidmaatschap inbegrepen. Hiervoor hoeft dus niet apart betaald te worden. De workshopperiode loopt van 1 september t/m 31 mei van ieder jaar en loopt dus niet synchroon met het jaar waarover contributie dient te worden betaald. Het lidmaatschap gaat definitief in nadat de verschuldigde contributie op onze bankrekening is ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden aan de secretaris. De opzegtermijn gaat in op de dag van opzegging en loopt door tot het einde van het volgende kalenderkwartaal. U kunt zich als lid opgeven door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en hierna op de knop versturen te klikken. Klik voor het aanmeldingsformulier op:  hier aanmelden